Samen Erop Vooruit in Dordrecht

Wil jij mensen op weg helpen bij financiële vragen?

Nederland is een rijk land, maar dat geldt helaas lang niet voor iedereen. Maar liefst 5 miljoen mensen hebben elke maand moeite om rond te komen. Ondertussen zijn er talrijke regelingen en verschillende vormen van hulp waar veel mensen om verschillende redenen geen gebruik van maken. Daarom starten we in november in Dordrecht met het project Samen Erop Vooruit.

Samen Erop Vooruit is een landelijk programma waarin verschillende organisaties samenwerken. Door bestaande vrijwilligersinitiatieven slim aan elkaar te verbinden, bereiken we samen meer mensen met geldzorgen. Op die manier wijzen we hen via verschillende hulproutes de weg naar de juiste hulp. Zo helpen we ze samen erop vooruit.

In Dordrecht werken vrijwilligersorganisaties op het gebied van armoede en schulden samen in de Alliantie Dordrecht. Dit platform is verantwoordelijk voor de uitvoering van Samen Erop Vooruit in Dordrecht. Hoe gaan we dat doen? Ten eerste zorgen we dat het op allerlei locaties in Dordrecht mogelijk wordt om samen met een vrijwilliger de Potjescheck te doen. De Potjescheck – ontwikkeld door Geldfit –  is een online tool waarmee je snel kunt achterhalen voor welke minimaregelingen je wellicht in aanmerking komt. Zijn er potjes waar je aanspraak op kunt maken? Dan plant de vrijwilliger gelijk voor jou een afspraak bij een van de financiële spreekuren in onze stad. Zo wordt je direct geholpen.

Het is niet voor niets dat veel mensen geen gebruik maken van de regelingen. Behalve dat het aanvragen ingewikkeld kan zijn en mensen soms geen kennis hebben van de regelingen is er ook een mentale drempel die je over moet. Zeker als je voor het eerst met geldzorgen te maken hebt. Daarom gaan we in het project Samen Erop Vooruit mensen persoonlijk uitnodigen voor de Potjescheck. We werken hierbij samen met allerlei organisaties die achter de voordeur komen om praktische hulp te bieden, zoals HipHelpt, Helpende Handen, Netwerk Dordtse Helden, stichting Anders en de Energiehulpen. We moedigen hen aan om geldzorgen bespreekbaar te maken. Gewoon door eens de vraag te stellen “Red je het nog wel, financieel?” Als extra hulpmiddel laten we vouchers maken met een uitnodiging voor de Potjescheck, die je op de potjescheckplekken kunt inwisselen voor een boodschappenbon.

De Sociale Dienst Drechtsteden gaat vanaf half november starten met het uitnodigen van mensen in hun klantenbestand voor een zogenaamde bestaanszekerheidscheck. Die is breder dan de potjescheck en de consulent helpt ook bij het in gang zetten van eventuele aanvragen. Het programma Samen Erop Vooruit is dus vooral bedoeld voor die mensen die nog niet bekend zijn bij de Sociale Dienst, maar wel te maken hebben met financiële zorgen. Juist voor hen is het lastig die eerste stap te zetten.

Meedoen met Samen Erop Vooruit? Dat kan op verschillende manieren:

  • Als vrijwilliger op een van de potjescheckplekken: je draait (tijdelijk) mee als extra gastheer/gastvrouw bij een van de ontmoetingsplekken en helpt mensen die dat willen de Potjescheck in te vullen.
  • Als vrijwilliger bij een van de financieel spreekuren: je springt (tijdelijk) bij om mensen die een afspraak hebben bij het financieel spreekuur te helpen inzicht te krijgen in de achtergrond van hun geldzorgen, verwijst zonodig door naar Schuldhulpmaatje, Humanitas of een van de formele partners in de keten schuldhulpverlening, en helpt bij het daadwerkelijk aanvragen van minimaregelingen.
  • Als ambassadeur: heb je in je netwerk mensen op het oog, van wie je weet dat ze geldzorgen hebben, maar die nog niet de stap naar hulp hebben durven zetten? Nodig hen uit voor de Potjescheck. Neem contact op met e.vanwenum@samendordt.nl als je hiervoor graag een of meerdere vouchers ontvangt.