Over de Alliantie Dordrecht

De Alliantie Dordrecht is een samenwerkingsverband tussen diverse organisaties die met elkaar overeenkomstig hebben dat ze met behulp van vrijwillige inzet inwoners/burgers ondersteunen/helpen bij hun administratie, financiën en schulden.

Met deze samenwerking zetten zij zich in om vroegtijdig bewoners te bereiken, in goede samenwerking met gemeente en beroepsorganisaties, want immers: met elkaar vind je  altijd een antwoord op een vraag! 
De Alliantie is een lokale variant van de landelijke AVS.

Met deze alliantie willen de organisaties hun impact voor de samenleving zichtbaar maken en versterken.

Het web van regelgeving en procedures

Niet alleen armoede en financiële problemen maar ook de communicatie vanuit instanties, en de toenemende digitalisering, vormen een groot probleem voor veel inwoners. Van inwoners wordt verwacht dat ze alle regelingen in Nederland die op hen van toepassing zijn kennen en kunnen aanvragen. Op het moment dat daar iets niet goed in gaat kunnen daar problemen door ontstaan. Mensen raken verward in het web van regelgeving en procedures met grote persoonlijke- en maatschappelijke problemen en kosten als gevolg.

Vrijwillige (schuld)hulpverlening is een laagdrempelige eerste stap voor inwoners die dreigen in de problemen te komen. De vrijwilligers gaan meer uit van de leefwereld van de inwoners, spreken vaak de zelfde taal en kunnen snel en gericht advies en informatie geven. Hierdoor kan voorkomen worden dat inwoners in grotere problemen komen en kan de beroepsmatige hulpverlening de meer complexe situaties direct aanpakken.

In onze manier van werken vinden we duidelijkheid, flexibiliteit, snelheid, maatwerk, warme overdracht, korte lijnen, laagdrempeligheid belangrijke en richtinggevende uitgangspunten.

Onze werkwijze

Financiële spreekuren

Op verschillende (vind)plekken in de stad Dordrecht worden mobiele financiële spreekuren gehouden door financieel vrijwilligers en/of beroepskrachten.

Spreekuren kunnen wekelijks plaatsvinden op dezelfde plek.

Maar de spreekuren kunnen ook georganiseerd worden op een plek waar mensen regelmatig samenkomen en zich veilig, gehoord en gezien voelen en waar vragen zijn over geldzaken en regelingen.

Thema en voorlichtingsbijeenkomsten

Meerdere keren per jaar organiseren we bijeenkomsten.

We vertellen over de plekken en organisaties die er zijn die kunnen helpen bij geldzaken, en we kunnen ook al op vragen ingaan waar mogelijk. Van te voren bespreken we met de plek waar we naar toe gaan welke vragen actueel zijn, dit hangt af van welke mensen gebruik maken van die plek.

Deze bijeenkomsten organiseren we samen met de beroepsorganisaties.